صفحه مدیران

موسس و بنیان گذار سایت

مصطفی خانی پور

مصطفی خانی پور

موسس و بنیان گذار سایت FiveM


مدیریت

Reza

Reza

مدیریت GTA5MP


برنامه نویس اصلی GTA5MP

آشنا به زبان های برنامه نویسی  lua , js , و #C


مدیران ارشد

omid-joker

omid-joker

پلیس انجمن

Reza

Reza

مدیریت GTA5MPپلیس انجمن

AliDev

AliDev

Yahoo...

Merat

Merat

پلیس انجمنکارمند متخصص

GAMERIVER

GAMERIVER

کارمند متخصصکاربر منتخب

_PM_

_PM_

PM

mahbod

mahbod

کاربر تازه وارد

AliDev

AliDev

Yahoo...